Aktualności
piątek, 30 listopada 2012 00:00

Produkt finalny projektu innowacyjnego testującego Akademia Kariery do pobrania ...Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego Akademia Kariery do pobrania ...Wymogi edytorskie dla biuletynów Akademii Kariery do pobrania...


Unieważnienie postępowania. Czytaj więcej...


W dniu 3.12.2012 odbędzie się konferencja. Czytaj więcej...OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Aby pobrać specyfikację prosimy kliknąć poniżej:
  1. SIWZ,
  2. ogłoszenie o zamówieniu,
  3. załącznik nr 1,
  4. załącznik nr 2,
  5. załącznik nr 3,
  6. załącznik nr 4,
  7. załącznik nr 5,
  8. załącznik nr 6.Unieważnienie postępowania. Czytaj więcej...OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Aby pobrać specyfikację prosimy kliknąć poniżej:
1. SIWZ,
2. Ogłoszenie o zamówieniu,
3. załącznik nr 1,
4. załącznik nr 2,
5. załącznik nr 3,
6. załącznik nr 4,
7. załącznik nr 6,
8. załącznik nr 7.


 
W celu pobrania WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU FINALNEGO MZPPP "AKADEMIA KARIERY" prosimi kliknąć  TUTAJ