Z życia akademii

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT "AKADEMIA KARIERY" 28 listopada 2014 r.

       
       
       
       
       
       
       
       


 Zajęcia Integracji Sensorycznej prowadzone przez certyfikowanych terapeutów SI w 2014 r.

Zajęcia realizowane są w ramach Projektu "Akademia Kariery",  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach:Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego.
Projekt Innowacyjny.
     


Konferencja: „Innowacje pedagogiczne dla dzieci przedszkolnych
w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki - prezentacja projektu „Akademia Kariery” w ramach podsumowania 10 lat obecności Polski
w Unii Europejskiej”
9 maja 2014 r.
Centrum Kongresowym Targów Kielce przy ul. Zakładowej 1 w Kielcach.
 
W ramach obchodów 10 lecia obecności Polski w Unii Europejskiej w dniu 9 maja 2014 roku odbyła się konferencja zatytułowana „Innowacje pedagogiczne dla dzieci przedszkolnych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki - prezentacja projektu „Akademia Kariery” w ramach podsumowania 10 lat obecności Polski w Unii Europejskiej”. Organizatorem konferencji było Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przy merytorycznej współpracy Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Kielcach.

Foto: Łukasz Kołomański

     
       
       
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       


Szkolenie „PROBLEMY NEUROLOGI DZIECIĘCEJ W ASPEKCIE ETIOLOGI
I ZAGADNIEŃ PSYCHOSPOŁECZNYCH”
06 – 07.12.2013 r.
 
Szkolenie w ramach Projektu „Akademia Kariery” odbyło się w dniach 06 – 07.12.2013 r. w Miejskim Zespole Poradnia Psychologiczno – Pedagogicznych w Kielcach poprowadzone przez prof. zw. dr hab. n. med. Janusza Wendorffa.
W szkoleniu brało udział 27 specjalistów: psychologów, pedagogów, terapeutów realizujących Projekt „Akademia Kariery”. Szkolenie miało na celu przybliżyć założenia
z zagadnień neurologii dziecięcej, poruszając zagadnienia dotyczące etiologii zaburzeń z ujęciem aspektu psychospołecznego. Główne zagadnienia przedstawione na szkoleniu dotyczyły padaczki u dzieci w różnym okresie rozwojowym, ADHD, Zespołu Aspergera, Autyzmu.
Prof. zw. dr hab. n. med. Janusz Wendorff
  • Kierownik Kliniki Neurologi Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi,
  • Kierownik Zakładu Neurologii, Rehabilitacji Neurologicznej i Kinezyterapii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
  • Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Epileptologii i członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych,
  • Członek Światowej Federacji Neurologów i Europejskiego Towarzystwa Neurologii Dziecięcej,
  • Autor 320 prac naukowych z zakresu neurologii, neurologii dziecięcej i eplieptologii.
  • Neurolog, neurolog dziecięcy i epileptolog.

Szczególne zainteresowania zawodowe i naukowe:
- padaczka u dzieci, młodzieży i dorosłych
- problemy neurologiczne u kobiet w ciąży
- napady drgawkowe o różnej etiologii u dzieci i młodzieży
- drgawki gorączkowe
- zaburzenia poznawcze u dzieci z padaczką
- neurologiczne objawy autyzmu, upośledzenia umysłowego, ADHD i dysleksji
- mózgowe porażenie dziecięce: leczenie padaczki, spastyczności, zaburzeń zachowania
- zaburzenia emocjonalne u dzieci, młodzieży i dorosłych
- bóle głowy, migrena: leczenie u dzieci, młodzieży i dorosłych
       
       
       
       
Szkolenie „SPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA DZIECI Z WADAMI WYMOWY I JEJ STYMULACJA”

20 – 21.09.2013 r. .
 
Szkolenie w ramach Projektu „Akademia Kariery” odbyło się w dniach 20 – 21.09.2013 r. w MZPPP w Kielcach.
Szkolenie poprowadziła dr Anna Dziwińska. Celem szkolenia było teoretycznie zapoznanie specjalistów z procesami mowy oraz praktyczne ukazanie i wykorzystanie praktycznych metod poznanych w trakcie szkolenia w pracy z dziećmi z wadami wymowy.
 
     
       Szkolenie „NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA” cz. II

05 – 06.09.2013 r.
 
Szkolenie w ramach Projektu „Akademia Kariery” odbyło się w dniach 05 – 06.09.2013r. w Miejskim Zespole Poradnia Psychologiczno – Pedagogicznych w Kielcach poprowadzone przez prof. zw. dr hab. Marię Pąchalską.  Pierwsza cześć szkolenia miała miejsce 18 – 19.04.2013 r.
W szkoleniu brało udział 30 specjalistów: psychologów, pedagogów, terapeutów realizujących Projekt „Akademia Kariery”. Szkolenie miało na celu przybliżyć założenia z zagadnień neuropsychologii klinicznej mózgu.
prof. zw. dr hab. Maria Pąchalska
• Kierownik Katedry Neuropsychologii, Wydział Psychologii i Nauk o Rodzinie, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (od 2011 – nadal)
• Kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii Instytutu Psychologii UG w Gdańsku (od 2006 – 2010 roku)
• założyciel i Prezes Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego (PTNeur) (od 1992 roku - nadal)
• założyciel i Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Neurolingwistycznego (od 1994 roku - nadal),
• założyciel i Prezes Fundacji na Rzecz Osób z Dysfunkcjami Mózgu (od 1994 roku - 2010)
• redaktor naczelny kwartalnika ACTA NEUROPSYCHOLOGICA, oficjalnego kwartalnika Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego (PTNeur) (od 2003 roku - nadal).
• współzałożyciel i konsultant Gdańskiego Centrum Badań Neuropsychologicznych NZOZ-u Gdańsk-Południe (od 2008 roku - nadal)
• konsultant Centrum Terapii Poznawczej i Komunikacji w Nowym Jorku [Center for Cognition and Communication, New York, N.Y.) (od 2004 roku - nadal)
  
 


"METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE"
stopień II 04 - 05.07.2013 r.
METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO (MRR) - WERONIKI SHERBORNE
SHERBORNE DEVELOPMENTAL MOVEMENT (SDM)

 
W dniach 04-05.07.2013 r. odbyło się szkolenie w ramach Projektu „Akademia Kariery” z zakresu Metody Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne – II stopień. Warto wspomnieć, iż pierwszy stopień szkolenia miał miejsce w lipcu ubiegłego roku.
Szkolenie poprowadził Dariusz Okrzesik - międzynarodowy lider Metody Ruchu Rozwijającego V.Sherborne z upoważnienia International Sherborne Cooperation (certyfikat nr 86/2008). Współautor książki „Opis i planowanie zajęć wg MRR” (M.Bogdanowicz, D.Okrzesik). Od 18 lat prowadzi grupy dzieci, młodzieży i dorosłych w tym niepełnosprawnych. Bierze czynny udział w międzynarodowych zjazdach i szkoleniach dot. MRR (m.in. w Polsce, Belgii, Anglii, Szwecji, Norwegii).
Metoda Ruchu Rozwijającego została opracowana przez fizjoterapeutkę Weronikę Sherborne w Anglii. Głównym założeniem tej metody jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego dziecka i w terapii zaburzeń rozwoju. Zadaniem Metody Ruchu Rozwijającego jest rozwijanie przez ruch sprawności ruchowej, świadomości własnego ciała, przestrzeni i działania w niej a także dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu. Ta metoda obecnie jest stosowana przez wielu terapeutów pracujących z dziećmi autystycznymi.
II stopień szkolenia polegał na doskonaleniu praktycznych umiejętności dlatego też w zajęciach brały udział dzieci oraz ich rodzice  – beneficjenci Projektu „Akademia Kariery” jak również specjaliści pracujący w Projekcie. Zajęcia miały na celu praktyczne zastosowanie metody w pracy z dziećmi oraz rodzicami (opiekunami).

 
       
       
       
       
       
       
       
     Szkolenie „DIAGNOZA I TERAPIA DZIECI Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM”

31.05.2013 r.
 
Szkolenie w ramach Projektu „Akademia Kariery” odbyło się w dniu 31.05.2013r. w Miejskim Zespole Poradnia Psychologiczno – Pedagogicznych w Kielcach poprowadzone przez Prof dr hab. Zbigniewa Tarkowskiego.
W szkoleniu brało udział 30 specjalistów: psychologów, pedagogów, terapeutów realizujących Projekt „Akademia Kariery”. Szkolenie miało na celu przybliżyć w aspekcie zarówno teoretycznym ale głownie praktycznym prace z osobami upośledzonymi umysłowo.

Prof dr hab. Zbigniew Tarkowski - patolog mowy, twórca i kierownik Zakładu Patologii i Rehabilitacji Mowy AM w Lublinie oraz wykładowca Wyższej Szkoły Ekonomii i Turystyki w Kielcach. Założyciel i prezes Fundacji „Orator”. Twórca i przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Mowy. Członek Komisji Ekspertów do spraw specjalizacji w dziedzinie neurologopedii przy Ministrze Zdrowia. Specjalista w dziedzinie neurologopedii. Rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie nauczania przedsiębiorczości. Autor 110 publikacji z dziedziny patologii mowy, komunikacji słownej, zarządzania organizacjami non - profit i przedsiębiorczości, które dotyczą głównie jąkania, mowy bezładnej oraz komunikacji słownej. Autor pierwszych polskich testów logopedychnych: Testu Sprawności Językowej, Przesiewowego Testu Logopedycznego, Testu Słownika Dziecka oraz Kwestionariusza Niepłynności Mówienia. Twórca prywatnego skansenu w Kazimierzu Dolnym oraz gospodarstwa agroturystycznego w Woli Gardzienickiej, gmina Piaski, k. Lublina. Miłośnik psów bernardynów oraz kotów dachowców.

Linki:
Więcej  przeczytamy na blogu prof. dr hab. Zbigniewa Tarkowskiego: www.zbigniewtarkowski.pl
Fundacja „Orator”: www.orator.pl

 
 
       
       
       
       
       
       
Szkolenie „TECHNIKI RELAKSACJI” (CZ.2).
12-13.04.2013 r.
 
Szkolenie w ramach Projektu „Akademia Kariery” odbyło się w dniach 12 – 13.04.2013 r. w Poradni neurologicznej SYNAPSA/SYNTONIA na ul.Podgórskiej 20 w Kielcach. Szkolenie poprowadził dr Paweł Półrola - lekarz neurolog, licencjonowany instruktor CesamQ, przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Zdrowotnego Qigongu, członek zarządu Światowego Towarzystwa Medycznego Qigongu z siedzibą w Pekinie.
Druga część szkolenia miał na celu udoskonalenie i pogłębienie praktycznych  technik poznanych podczas pierwszej części szkolenia w styczniu 2031 r.
W kursie brało udział 30 specjalistów: psychologów, pedagogów, terapeutów realizujących Projekt „Akademia Kariery”.

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       


Szkolenie „DZIECKO ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI”
05-06.04.2013 r.
 
Szkolenie w ramach Projektu „Akademia Kariery” odbyło się w dniach 05 – 06.04.2013 r. w Miejskim Zespole Poradnia Psychologiczno – Pedagogicznych w Kielcach poprowadzone przez dr Karola Bidzińskiego – pracownik naukowy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w Pracowni Rewalidacji Instytutu Edukacji Szkolnej oraz Wyższej Szkoły Edukacji, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach.
W szkoleniu brało udział 30 specjalistów: psychologów, pedagogów, terapeutów realizujących Projekt „Akademia Kariery”. Szkolenie miało na celu przybliżyć w aspekcie zarówno teoretycznym jak i praktycznym prace z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – niepełnosprawnym fizycznie i intelektualnie. Treściami szkolenia był współczesny model niepełnosprawności, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym: wpływ niepełnosprawności członka rodziny na funkcjonowanie systemu rodzinnego, idea wczesnego wspomagania rozwoju (przykłady dobrych praktyk), rodzic terapeutą swojego dziecka. Ponadto Pan dr Bidziński przybliżył uczestnikom formy kształcenia specjalnego oraz przekazał praktyczne narzędzia do wykorzystania zasobów osobistych i środowiskowych Osobiste Planowanie Przyszłości (Person Centred Planning), Toutoring w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu.

 
       
       
       
       
 


Zdjęcia przedstawiają zajęcia logopedyczne i psychologiczne prowadzone przez specjalistów
w II etapie realizacji Projektu


Zajęcia realizowane są w ramach Projektu "Akademia Kariery",  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach:
Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego.
Projekt Innowacyjny.
       
       
       

 Szkolenie „Techniki relaksacji” (cz.1).
25-26.01.2013 r.
 
Szkolenie w ramach Projektu „Akademia Kariery” odbyło się w dniach 25 – 26.01.2013 r. w Poradni neurologicznej SYNAPSA/SYNTONIA na ul.
Podgórskiej 20 w Kielcach.
Szkolenie poprowadził dr Paweł Półkola - lekarz neurolog, licencjonowany instruktor CesamQ, przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Zdrowotnego Qigongu, członek zarządu Światowego Towarzystwa Medycznego Qigongu z siedzibą w Pekinie.
 
W kursie brało udział 30 specjalistów: psychologów, pedagogów, terapeutów realizujących Projekt „Akademia Kariery”. Kurs miał na celu przekazać wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu relaksacji. Była to pierwsza część szkolenia poświęcona głownie pracy z oddechem.
 
       
       
       
       
       


 Konferencja podsumowująca I etap reazlizacji projektu AKADEMIA KARIERY
(03.12.2012).

 


     
     
       
       
       
       
       
       

 

"METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE"

poziom I 13 - 14.07.2012 r.

METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO (MRR) - WERONIKI SHERBORNE

SHERBORNE DEVELOPMENTAL MOVEMENT (SDM)

 

Szkolenie w ramach Projektu „Akademia Kariery” odbyło się w dniach 13 – 14.07.2012 r. w Miejskim Zespole Poradnia Psychologiczno – Pedagogicznych w Kielcach poprowadzone przez mgr Dariusza Okrzesika. W kursie brało udział 30 specjalistów: psychologów, pedagogów, terapeutów realizujących Projekt „Akademia Kariery”. Kurs miał na celu przekazać wiedzę i praktyczne doświadczenia w zakresie posługiwania się RUCHEM jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka o prawidłowym rozwoju, jak i zastosowania RUCHU w terapii zaburzeń rozwojowych. 
 

 
 
 
 

Wyposażenie gabinetu Terapii Integracji Sensorycznej
.
Zakup materiałów dydaktycznych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach:
Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego.
Projekt Innowacyjny.

Pomoce dydaktyczne służą do terapii zaburzeń rozwoju dzieci, a w szczególności do rozwoju zachowania, uczenia się ruchu, koordynacji, sprawności fizycznej, koncentracji, rozwoju narządów zmysłów. 
Zdjęcia przedstawiają zajęcia Integracji Sensorycznej prowadzone przez certyfikowanych terapeutów SI.

Zajęcia realizowane są w ramach Projektu "Akademia Kariery",  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach:
Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego.
Projekt Innowacyjny.