Akademia kariery

W ramach realizowanego Projektu „AKADEMIA KARIERY” został utworzony Punkt Konsultacyjny dla rodziców dzieci 3-letnich.

Punkt mieści się w Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych przy ul. Urzędniczej 16 w Kielcach w Biurze Projektu pokój nr 08.

Punkt Konsultacyjny czynny jest w środy i czwartki w godz: 16:00 - 18:00 po wcześniejszym zgłoszeniu pod nr tel. 668 431 001 lub 504 911 850.

Rodzice mogą otrzymać fachową i specjalistyczną poradę oraz pomoc. W Punkcie dyżurują specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
WSZYSTKIE FORMY POMOCY SĄ BEZPŁATNE!


Realizacja Projektu „Akademia Kariery"

Projekt "Akademia Kariery", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego.

Projekt Innowacyjny.


Cel projektu:

Głównym celem projektu jest:
Wspieranie uczniów o indywidualnych, specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz zapobieganie skutkom deficytów rozwojowych poprzez wczesną interwencję profilaktyczno – terapeutyczną.


Krótki opis projektu:

Okres realizacji obejmuje: od 1.02.2012 – 31.01.2015 r.


Projekt obejmuje działania skierowane do dzieci (chłopców/dziewczynek) w wieku 3 lat oraz ich rodziców z Kielc oraz woj. świętokrzyskiego.


W ramach projektu dzieci będą mogły skorzystać Terapii Integracji Sensorycznej (SI) – jest to terapia z czynnym ruchem dziecka, w czasie której w oparciu o wcześniejszą diagnozę i ustalony program zmienia się zachowanie dziecka. Przeznaczona dla dzieci z problemami z koordynacją ruchową i wzrokowo-ruchową, orientacją w przestrzeni, planowaniem motorycznym, z problemami (dojrzałość szkolna, problemy z koncentracją i uczeniem się). Ma na celu zmniejszenie pobudliwości, poprawę koncentracji uwagi i ogólne wyciszenie systemu nerwowego dziecka.


Ponadto w ramach projektu „Akademia Kariery” beneficjenci skorzystają z metod:
  • polisensorycznej,
  • wczesnego wsparcia logopedycznego,
  • wczesnej stymulacji percepcji słuchowej i wzrokowej,
  • rehabilitacji ruchowej,
  • EEGBiofeedback (komputerowa stymulacja fal mózgowych).