Strona główna

„Kampania Białej Wstążki”  przeciwko przemocy w rodzinie

Punkt Konsultacyjny w Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

w Kielcach

Dyżury specjalistów:

1.XII.2016 w godz. 14 – 18
8.XII.2016 w godz. 14 – 18

 

Z a p r a s z a m y
Misja
Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Kielcach to:

Być blisko dziecka, młodzieży, rodziców i wspomagać ich
w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych, zdrowotnych
i życiowych

MZ PPP ZAPEWNIA PROFESJONALNĄ POMOC

PSYCHOLOGICZNĄ, PEDAGOGICZNĄ, LOGOPEDYCZNĄ DLA DZIECI  MŁODZIEŻY, ICH RODZICÓW I NAUCZYCIELI

 

CelEM naszego działania JeST:

Kompleksowa specjalistyczna opieka nad dziećmi i młodzieżą szkolną
Działania edukacyjno-wychowawcze i prozdrowotne
Działania terapeutyczne i profilaktyczne
Wyrównywanie szans edukacyjnych
Mediacje i interwencje w środowisku szkolnym i rodzinnym
Zapobieganie agresji i przemocy

 

Zapraszamy od poniedziałku do czwartku w godz. 800 – 1900

w piątki w godz. 800 – 1600Ogólnopolski Tydzień Kariery: BĄDŹ AUTOREM SWOJEJ KARIERY


Kampania "Białej Wstążki"