Kontakt

Miejski Zespół
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych
w Kielcach

ul. Urzędnicza 16
25-729 Kielce

Telefony: 41 345 86 09, 41 249 59 99
Fax: 41 345 32 39
e-mail: sekretariat@mzppp.pl


Wyświetl większą mapę

Imię i Nazwisko (adres email) pracownika

Nr gabinetu

Nr wew. tel.

PARTER

Zespół obsługi socjalnej emerytów i rencistów oświaty:
Irena Nowak, Jolanta Szeląg - specjaliści

10

 

Pracownicza kasa Zapomogowo –
Pożyczkowa pracowników Oświaty:
Krystyna Chmiel – kierownik ,
Danuta Bentkowska – St. Księgowa, Anna Gruszko – St.księgowa 

9

 

Monika Jamróz, Elwira Radziejewska

8

16

Maria Bełkowska – Niemkiewicz, Jadwiga Surowiec

7

15

I PIĘTRO

Agnieszka Chwalińska (a.chwalinska@mzppp.pl),
Jolanta Dubaj (j.dubaj@mzppp.pl)

118

38

Małgorzata Grzegorzewska (m.grzegorzewska@mzppp.pl),
Krystyna Tomasik (k.tomasik@mzppp.pl)

117

37

Małgorzata Górecka (m.gorecka@mzppp.pl),
Maria Siwiec (m.siwiec@mzppp.pl)

116

36

Grażyna Zdenkowska (g.zdenkowska@mzppp.pl),
Sylwia Wieczorek (s.wieczorek@mzppp.pl)

115

35

Hanna Czarnocka (h.czarnocka@mzppp.pl),
Michał Radosiński (m.radosinski@mzppp.pl)

114

34

Justyna Prajsnar (j.prajsnar@mzppp.pl),
Anna Jaworska - Hajduk (a.jaworska@mzppp.pl)

113

33

Anna Sokołowska-Smołkowska (a.sokolowska@mzppp.pl),
Mirosława Wojciechowska (m.wojciechowska@mzppp.pl)

112

32

Halina Huber (h.huber@mzppp.pl),
Iwona Drzewiecka (i.drzewiecka@mzppp.pl)

111

31

Urszula Pachota (u.pachota@mzppp.pl),
Iwona Wrona (i.wrona@mzppp.pl)

108

29

Joanna Ziółkowska (j.ziolkowska@mzppp.pl),
Danuta Kossak (d.kossak@mzppp.pl)

106

27

Monika Romaniec (m.romaniec@mzppp.pl),
Czesława Bartnik (c.bartnik@mzppp.pl)

105

26

Dorota Święcka (d.swiecka@mzppp.pl),
Katarzyna Rogala (k.rogala@mzppp.pl)

104

25

Maria Szatkowska (m.szatkowska@mzppp.pl),
Jolanta Tąporowska (j.taporowska@mzppp.pl)

103

24

Grzegorz Ślęzak (g.slezak@mzppp.pl),
Aneta Miśkiewicz (a.miskiewicz@mzppp.pl)

102

23

Elżbieta Dzień (e.dzien@mzppp.pl),
Elżbieta Rutkowska (e.rutkowska@mzppp.pl)

101

22

II PIĘTRO

Izabela Juszkiewicz (i.juszkiewicz@mzppp.pl),
Katarzyna Gumowska (k.gumowska@mzppp.pl)

217

54

Grażyna Krzyżak (g.krzyzak@mzppp.pl),
Katarzyna Pawlusek (k.pawlusek@mzppp.pl)

216

53

Agnieszka Kania (a.kania@mzppp.pl),
Dorota Słapek (d.slapek@mzppp.pl)

215

52

Anna Osowska (a.osowska@mzppp.pl),
Anna Pochopień (a.pochopien@mzppp.pl)

214

51

Wioletta Sabat (w.sabat@mzppp.pl),
Beata Madej (b.madej@mzppp.pl)

213

50

Ewa Cecot (e.cecot@mzppp.pl),
Magda Latos (m.latos@mzppp.pl)

212

49

Małgorzata Dziułka (m.dziulka@mzppp.pl),
Marta Spicewicz (m.spicewicz@mzppp.pl)

211

48

Urszula Soczówka (u.soczowka@mzppp.pl),
Marzena Mikołajczyk (m.mikolajczyk@mzppp.pl)

210

47

Andrzej Siwoń (a.siwon@mzppp.pl),
Iwona Stefańska (i.stefanska@mzppp.pl)

208

46

Zofia Bentkowska (z.bentkowska@mzppp.pl),
Elżbieta Kołodziej (e.kolodziej@mzppp.pl)

207

45

Alicja Barańska (a.baranska@mzppp.pl),
Urszula Cyrańska (u.cyranska@mzppp.pl)

206

44

Iwona Kuchcińska (i.kuchcinska@mzppp.pl),
Monika Domon (m.domon@mzppp.pl)

205

43

Edyta Sawa (e.sawa@mzppp.pl),
Magdalena Wąsik (m.wasik@mzppp.pl)

204

42

Łukasz Kołomański (l.kolomanski@mzppp.pl) ,
Agnieszka Sprzęczka - Piłacik

203

41

Anna Pawłowska (a.pawlowska@mzppp.pl),
Edyta Janusz - Bielecka (e.janusz@mzppp.pl)

201

39

 

Komórka organizacyjna

Nr gabinetu

Nr tel. wew.

Dyrektor naczelny

1

10

Wicedyrektor J. Góral - Półrola

107

28

Wicedyrektor J. Rzepa

202

40

Sekretariat

2, 3

11, 12

Administracja

12

21

Księgowość

11

    20fax

Portiernia

4

13

Zespoły Orzekające

5

14

Obsługa/ ekipa porządkująca

 

 

 

Numery telefonów:   345 -86- 09,   249-59-99

Numer fax :  wew.  Ksiegowość – 34-53-239   w  20